Supermicro tiếp tục gởi thư cho khách hàng, đưa ra các bằng chứng phủ nhận các cáo buộc về chip gián điệp

Lá thư gởi khách hàng vừa được chủ tịch, CEO của Supermicro phát đi, đã tiếp tục cũng cố việc phủ nhận các cáo buộc về chip gián điệp do Bloomberg đưa ra.


Xem thêm

20/69 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

Bản đồ