Infrastructure as a Service

Infrastructure as a Service – Dịch vụ cho thuê hạ tầng của Nhất Tiến Chung giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu, giảm bớt nguồn lực vận hành IT, triển khai và tiếp cận các giải pháp hạ tầng một cách nhanh chóng ở bất kỳ quy mô nào.

Nhất Tiến Chung với thế mạnh về phần cứng, mối liên kết với các vendor uy tín, đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp của bạn an tâm với các giải pháp được lựa chọn, sẵn sàng triển khai và đưa vào vận hành.

logo