GPU-based Computing

Hiện nay với sự bùng lên nhu cầu khai thác các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo / AI, NTC đã tập trung nguồn lực, xây dựng đội ngũ và bắt tay với các hãng, đối tác phần cứng để cung cấp các giải pháp điện toán hiệu năng cao, dựa trên GPU, nhắm vào các workload phục vụ cho Deep Learning Training và Inference.

Hệ thống DGX-1 dựa trên GPU Tesla V100 của NVidia đang được NTC phân phối.

 

Deep Learning là gì?

Deep Learning, một phương pháp phổ biến trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, là mảng phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực Machine Learning. Nó sử dụng Mạng nơ ron sâu nhiều lớp (Deep Neural Networks – DNN) để tìm hiểu các mức độ đại diện và trừu tượng có ý nghĩa nhất của dữ liệu như hình ảnh, âm thanh và văn bản. Deep Learning được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu để giúp giải quyết nhiều vấn đề về dữ liệu lớn như thị giác máy tính, nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Các ví dụ thực tế bao gồm:

  • Nhận dạng xe, người đi bộ và mốc để hỗ trợ lái xe
  • Nhận dạng hình ảnh
  • Nhận dạng và dịch lời nói
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • Khoa học đời sống

NTC cung cấp nhiều giải pháp Deep Learning tập trung vào sức mạnh GPU nhờ khả năng tính toán song song chuyên sâu của chúng.