Cloud Computing

Hệ thống Private Cloud hoặc Cloud HCI là các cụm máy chủ được xây dựng từ nền tảng phần cứng mạnh mẽ, được lựa chọn để tối ưu với các công nghệ ảo hoá mới nhất, giúp tạo nên một hệ thống ảo hóa tài nguyên IT vận hành mượt mà và linh hoạt, tối ưu hóa chi phí đầu tư, giúp đơn giản hóa quy trình cung cấp và quản trị các dịch vụ IT trong doanh nghiệp đáng kể so với các hệ thống vật lý truyền thống.