QuAI – Giải Pháp AI/ML/DL Trong Tầm Tay Bạn

Xây dựng mô hình Marchine-learning một cách nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm. Các ứng dụng và dịch vụ AI đang là xu thế của thị trường nhưng nó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Trong cuộc cách mạng này, nhu cầu về môi trường điện toan AI và Framework là cao đáng kể. Qnap hiện nay cung cấp một nền tảng điện toán AI mang tính đột phá dựa trên QNAP NAS, nó gọi là QuAI - QNAP's AI Developer Package.


Xem thêm

20/69 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

Bản đồ