Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
in Tin tức

Nhằm chủ động trong công tác và sắp xếp công việc, Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung xin thông báo đến Quý Khách hàng, Đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 như sau:1/ Thời gian nghỉ Lễ:- Thời gi…

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
in Tin tức

Nhằm chủ động trong công tác và sắp xếp công việc, Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung xin thông báo đến Quý Khách hàng, Đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 như sau:1/ Thời gian nghỉ Lễ:- Thời gi…

Thông báo – Lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2019
in Tin tức

Nhằm chủ động trong công tác sắp xếp công việc, Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên, Quý Khách hàng và Đối tác kế hoạch nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2019 như sau:1/ Thời gian nghỉ Lễ:- Thời gian nghỉ: từ Th…